Facebook

Pravidla zábavního parku Líšeňáček

Přes prázdniny máme otevřeno denně od 10:00 do 19:00 hod.

 1. Chovejte se tak, abyste se k nám rádi vraceli.
   
 2. Na atrakce je vstup možný pouze v doprovodu zodpovědné osoby.
   
 3. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
   
 4. Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled.
   
 5. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěšky, brýle apod. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení pro pohyb v parku. Za poškození oblečení  při pohybu v parku a na atrakcích, provozovatel parku neručí!
   
 6. Vstup na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách.
   
 7. Prosíme Vás o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava.
   
 8. Zákaz žvýkání v prostoru atrakcí a hracích center.
   
 9. Do prostoru atrakcí je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
   
 10. Jednotlivé trampolíny mohou být využívány pouze do nosnosti uvedené na trampolíně.
   
 11. Šplhání po vnějších částech skákacích hradů je zakázáno.
   
 12. Šplhání po vnějších sítích trampolín, hřiště, multifunkční prolézačky a dětského koutku je zakázáno.
   
 13. Zákaz výstupu po skluzavce, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu.
   
 14. Návštěvník ručí při použití všech zařízení, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
   
 15. Zákaz vstupu se zvířaty - platí pro celý park.
   
 16. Vstup na atrakce je možný pouze se zakoupenou vstupenkou – proužkem, který má platnost den zakoupení. Vstupenka – proužek – musí být řádně a viditelně upevněn, je nepřenosný. Při porušení ztrácí platnost. Při zneužití více osobami bude odebrán.